Het gevaar van koolmonoxide - Het belang van een functionerende kachelpijp

Het gevaar van koolmonoxide - Het belang van een functionerende kachelpijp

WAT IS KOOLSTOFMONOXIDE?

Het grootste gevaar van koolmonoxide is dat het een geurloos gas is. Koolmonoxide is niet zichtbaar, voelt niet, irriteert de ogen of de luchtwegen niet. Koolmonoxide komt vrij wanneer hout, steenkool of pellets worden verbrand. Mensen worden vergiftigd door over een langere periode veel koolmonoxide in te ademen, het hecht zich aan rode bloedcellen (door adem te halen), waardoor deze cellen niet goed zuurstof in het lichaam kunnen transporteren. Een zeer lage concentratie koolmonoxide is voldoende (1 tot 2%) om een persoon bewusteloos te maken. Dat duurt meestal maar een paar seconden of minuten. De eerste symptomen van koolmonoxidevergiftiging zijn lichte hoofdpijn en misselijkheid. Iedereen die deze symptomen herkent, moet snel de ramen openen en het pand evacueren. In het geval van bewustzijnsverlies kan vaak alleen externe zuurstofvoorziening helpen. Als de zuurstoftoevoer niet voldoende is, sterven de getroffen mensen aan verstikking.

HOE TREEDT EEN LEKKAGE VAN KOOLSTOFMONOXIDE OP?

In het kort, koolmonoxide komt vrij bij elk verbrandingsproces. Daarom moet u altijd verantwoordelijk handelen. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn er zeer strikte regels die kunnen resulteren in een boete als je niet voldoet aan de regels. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat de kachel wordt gecontroleerd en dat er een diagnose van de verbindende pijp wordt gemaakt (sluit deze goed aan). Dit is om ervoor te zorgen dat er geen giftige en schadelijke gassen in de leefruimte komen.

HOE KUN JE KOOLSTOFMONOXIDE LEKKAGES VOORKOMEN?ZORG ERVOOR DAT HET ROOKKANAAL OPEN IS

Wanneer u uw verwarmingselement (kachel, oven, etc) thuis gebruikt, vooral in een afgesloten ruimte, moet u ervoor zorgen dat de rook volledig door de schoorsteen wordt geleid. Vaak treden drama's op wanneer het gevaar wordt onderschat.

1.CONTROLEER REGELMATIG UW TREKKAP

Een schoorsteenkanaal dat belemmerd wordt door vogel / bijennesten, mos, puin of bladeren kan ook een slechte afvoer van giftige dampen veroorzaken. In feite kan de rook die ontstaat tijdens de verbranding dan worden geblokkeerd in het kanaal en kan het koolmonoxide zich dan ophopen in het bewoonde gebied. Om dit te voorkomen, moet u altijd de kwaliteit van de schoorsteen trek controleren. De beste persoon voor dit type controles is een gecertificeerde schoorsteenveger. Als hij merkt dat de rook binnenkomt, is het van essentieel belang om de schoorsteen en de houtkachel schoon te maken.

2.VERMIJD NEGATIEVE DRUK

De negatieve druk bestaat uit een omgekeerde trek, waarbij de lucht in de schoorsteen naar het interieur van het huis circuleert. Dit kan worden veroorzaakt door de werking van een afzuigkap. Wanneer het vuur in de kachel wordt gedoofd, koelt de lucht van het kanaal af en bereikt dezelfde temperatuur als de buitenlucht. De trek die normaal plaatsvindt is dan niet meer mogelijk, waardoor de lucht uit de schoorsteen naar beneden komt en uit de kachel wordt getrokken. Om dit te voorkomen, kunt u het beste wanneer u uw vuur aanzet, de ramen openen en de bas van de kachelpijp opwarmen.

3.INSTALLEER EEN ROOKMELDER

Elk object kan theoretisch een defect bevatten. Dit geldt ook voor schoorstenen en kachels. Het installeren van een rookmelder in huis kan echter de gevaren van rook en vuur op betrouwbare wijze voorkomen. Vanwege hun speciale sensoren kunnen dezemelders de aanwezigheid van koolmonoxide aantonen in de lucht.